کمپرسور های بیتزر(Bitzer) سری R22

160 وات کابلی (Bitzer) سری R22

کمپرسور های بیتزر(Bitzer) سری 2-STAGE